Μεγιστοποίηση Κερδών για Ξενοδοχεία – Yield & Revenue Management

Εφαρμογή Yield & Revenue Management

Βασικός στόχος του ξενοδοχείου αποτελεί η μεγιστοποίηση των κερδών. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται γνώση της αγοράς και η παρακολούθηση του ανταγωνισμού. 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλή πληρότητα σε συνδυασμό με την υψηλότερη δυνατή τιμή. 

Σωστή Τιμή, στον Σωστό Πελάτη, τη Σωστή Στιγμή

Μία σωστή στρατηγική λαμβάνει υπόψη και τα κόστη, όπως προμήθειες OTAs, συνδρομή channel manager, διαφημίσεις κτλ. Σκοπός είναι να μειωθούν τα έξοδα πωλήσεων ανά δωμάτιο. 

Διαχείριση Κόστους Ευκαιρίας

Επιπλέον, η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης και την εκμετάλλευση των ευκαιριών πώλησης. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά το “κόστος ευκαιρίας” με αποτέλεσμα να προκύπτουν λιγότερα “κενά” στις κρατήσεις.

Η έμπειρη ομάδα μας εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατές ευκαιρίες, επιτυγχάνοντας την αύξηση των πωλήσεων του ξενοδοχείου σας. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε τη διαχείριση και μείωση του κόστους.

Εφαρμογή Yield & Revenue Management

Βασικός στόχος του ξενοδοχείου αποτελεί η μεγιστοποίηση των κερδών. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται γνώση της αγοράς και η παρακολούθηση του ανταγωνισμού. 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλή πληρότητα σε συνδυασμό με την υψηλότερη δυνατή τιμή. 

Σωστή Τιμή, στον Σωστό Πελάτη, τη Σωστή Στιγμή

Μία σωστή στρατηγική λαμβάνει υπόψη και τα κόστη, όπως προμήθειες OTAs, συνδρομή channel manager, διαφημίσεις κτλ. Σκοπός είναι να μειωθούν τα έξοδα πωλήσεων ανά δωμάτιο. 

Διαχείριση Κόστους Ευκαιρίας

Επιπλέον, η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης και την εκμετάλλευση των ευκαιριών πώλησης. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά το “κόστος ευκαιρίας” με αποτέλεσμα να προκύπτουν λιγότερα “κενά” στις κρατήσεις.

Η έμπειρη ομάδα μας εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατές ευκαιρίες, επιτυγχάνοντας την αύξηση των πωλήσεων του ξενοδοχείου σας. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε τη διαχείριση και μείωση του κόστους.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart