Μεγιστοποίηση Κερδών για Ξενοδοχεία

Για την μεγιστοποίηση κερδών για ξενοδοχεία & καταλύματα δεν αρκεί μόνο η υψηλή πληρότητα. Χρειάζεται τακτική παρακολούθηση του ανταγωνισμού & της αγοράς, ώστε η υψηλή πληρότητα να επιτυγχάνεται με την υψηλότερη δυνατή τιμή, στον κατάλληλο επισκέπτη, και κυρίως την κατάλληλη στιγμή.

Στην προσπάθεια αυτή συχνά αμελείται το αντίστοιχο κόστος πωλήσεων (προμήθειες των OTAs, κόστος channel manager, προβολή σε μηχανές αναζήτησης, κτλ). Εάν δεν γίνει σωστή διαχείριση, αυτά τα κόστη μπορεί να μειώσουν τα κέρδη του ξενοδοχείου σας.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται το “κόστος ευκαιρίας”, δηλαδή όλα τα κέρδη που το ξενοδοχείο σας ακόμα δεν αποκομίζει, καθώς υπάρχουν ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για περισσότερες πωλήσεις.

Για την αύξηση των κερδών σας, η έμπειρη ομάδα μας εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατές ευκαιρίες, επιτυγχάνοντας την αύξηση των πωλήσεων του ξενοδοχείου σας, με την αποτελεσματικότερη διαχείριση του αντίστοιχου κόστους.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για μια Δωρεάν Ανάλυση & προτάσεις βασισμένες στις ανάγκες του καταλύματός σας.

Για την μεγιστοποίηση κερδών για ξενοδοχεία & καταλύματα δεν αρκεί μόνο η υψηλή πληρότητα. Χρειάζεται τακτική παρακολούθηση του ανταγωνισμού & της αγοράς, ώστε η υψηλή πληρότητα να επιτυγχάνεται με την υψηλότερη δυνατή τιμή, στον κατάλληλο επισκέπτη, και κυρίως την κατάλληλη στιγμή.

Στην προσπάθεια αυτή συχνά αμελείται το αντίστοιχο κόστος πωλήσεων (προμήθειες των OTAs, κόστος channel manager, προβολή σε μηχανές αναζήτησης, κτλ). Εάν δεν γίνει σωστή διαχείριση, αυτά τα κόστη μπορεί να μειώσουν τα κέρδη του ξενοδοχείου σας.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται το “κόστος ευκαιρίας”, δηλαδή όλα τα κέρδη που το ξενοδοχείο σας ακόμα δεν αποκομίζει, καθώς υπάρχουν ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για περισσότερες πωλήσεις.

Για την αύξηση των κερδών σας, η έμπειρη ομάδα μας εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατές ευκαιρίες, επιτυγχάνοντας την αύξηση των πωλήσεων του ξενοδοχείου σας, με την αποτελεσματικότερη διαχείριση του αντίστοιχου κόστους.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για μια Δωρεάν Ανάλυση & προτάσεις βασισμένες στις ανάγκες του καταλύματός σας.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart