Ξενοδοχειακή ορολογία

ΑΓΓΛΙΚΑΕΛΛΗΝΙΚΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
(Average) Length of Stay (LOS / Av. LOS)(Μέση) Διάρκεια διαμονήςΗ (μέση) διάρκεια διαμονής των πελατών σε ένα κατάλυμα. Προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών διανυκτερεύσεων με τον συνολικό αριθμό κρατήσεων.
Average CommissionΜέση ΠρομήθειαΗ μέση προμήθεια που πληρώνει ένα κατάλυμα στα Online κανάλια πώλησης. Προκύπτει διαιρώντας τον συνολικό τζίρο με τη συνολική προμήθεια.
Average Daily Rate (ADR) ή Average Room RateΜέση ημερήσια τιμήΗ μέση τιμή πώλησης του δωματίου. Προκύπτει από την διαίρεση των εσόδων του δωματίου, με τις διανυκτερεύσεις.
Average Length of Stay (AvLOS)Μεση Διαρκεια ΠαραμονήςΗ μέση διάρκεια διαμονής των κρατήσεων ενός καταλύματος. Προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών διανυκτερεύσεων με τις συνολικές ληφθείσες κρατήσεις.
Best Available Rate (BAR)Καλύτερη Διαθέσιμη τιμήΗ καλύτερη διαθέσιμη τιμή που διαθέτει ένα κατάλυμα/ξενοδοχείο σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για διαμονή ανά ημέρα. Συνήθως δεν υπάρχει προπληρωμή, ή προκαταβολή.
Booking PaceΗ πορεία των κρατήσεων για μία συγκεκριμένη περίοδο. Συνήθως συγκρίνεται με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ή των προηγούμενων ημερών.
Booking windowΤο μεσοδιάστημα μεταξύ ημερομηνίας κράτησης και ημερομηνίας άφιξης.
Cancellation WindowΑφορά μόνο τις ακυρωμένες κρατήσεις, και ορίζει το πόσες μέρες πριν την άφιξη ακύρωσε ένας πελάτης. Είναι χρήσιμο στη διαμόρφοση ακυρωτικής πολιτικής.
Central Reservation System (CRS)Το Κεντρικό σύστημα κρατήσεων είναι το software που χρησιμοποιεί ένα κατάλυμα για την διαχείριση και καταγραφή των στοιχείων κρατήσεων (στοιχεία πελάτη, άφιξη, αναχώριση, τιμή κλπ).
Channel Management (CM)Το κεντρικό software το οποίο συνδέει τα επιμέρους κανάλια πώλησης ώστε να ανανεώνονται τιμές, διαθεσιμότητα και κρατήσεις.
Click Through Rate (CTR)Το CTR είναι το ποσοστό των κλικ που υλοποιούνται ανά συνολικό αριθμό εμφανίσεων. Χρησιμοποιείται κυρίως για πληρωμένες διαφημίσεις (Google Ads, Facebook ads κλπ).
Closed on departureΑποτελεί τον “περιορισμό” που μπορεί να θέσει ένα κατάλυμα στα συστήματά του, ώστε μία δεδομένη ημερομηνία να μην είναι διαθέσιμη για check out, μέσα από τα online συστήματα πωλήσεων.
Closed to arrivalΑποτελεί τον “περιορισμό” που μπορεί να θέσει ένα κατάλυμα στα συστήματά του, ώστε μία δεδομένη ημερομηνία να μην είναι διαθέσιμη για check in, μέσα από τα online συστήματα πωλήσεων.
CommissionΗ ποσοστιαία προμήθεια επί των πωλήσεων, μέσα από ένα OTA.
Competitive SetΑνταγωνιστέςΑποτελεί το μίγμα των ανταγωνιστικών καταλυμάτων.
ConversionΜετατρεψιμότηταΗ μετατρεψιμότητα είναι το ποσοστό που προκύπτει από τον αριθμό των κρατήσεων δια τον αριθμό των επισκέψεων. Αποτελεί δείκτη αποτελεσματικότητας ενός καναλιού πώλησης και εξαρτάται/επηρρεάζεται (κατά κύριο λόγο), από το μίγμα παραγόντων όπως: Τιμής/Διαθεσιμότητας/Παρουσίασης/Εμπειρίας Χρήστη/Παροχών/Σχόλια πελατών κλπ.
Cost of Walk (COW)Το κόστος που επιβαρρύνεται το ξενοδοχείο σε περίπτωση overbooking (κόστος εναλλακτικού ξενοδοχείου, κόστος μετακίνησης πελάτη, κλπ).
Cost per Acquisition (CPA)Το κόστος το οποίο χρειάζεται ώστε να πραγματοποιηθεί μία συναλλαγή (κράτηση). Αφορά έξοδα διαφήμισης, προμήθεια, χρόνος κλπ.
Cost per Click (CPC)Το κόστος ανά υλοποιηθέν κλικ σε μία πληρωμένη διαφήμιση (Google Ads, Facebook Ads κλπ).
Days to ArrivalΟι μέρες που απομένουν μέχρι την άφιξη μίας κράτησης, συνήθως από την ημερομηνία κράτησης, ή μία δεδομένη ημερομηνία. Χρησιμεύει στη διαμόρφωση τιμολογιακής ή/και ακυρωτικής πολιτικής.
DemandΖήτησηΗ ζήτηση για δωμάτια, η οποία συνήθως μετράται σε αναζητήσεις, επισκέψεις, τηλεφωνικά αιτήματα κλπ.
Global Distribution System (GDS)Το GDS αποτελεί το παγκόσμιο συνήθως σύστημα κρατήσεων ξενοδοχείων στο οποίο έχουν πρόσβαση τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρίες και άλλοι.
Gross RateΗ τιμή η οποία περιλαμβάνει όλους τους φόρους, προμήθειες και λοιπές χρεώσεις.
KPI (Key Performance Indicators)Αποτελεί συγκεκριμένους και επιλεγμένους δείκτες μέτρησης (ποιοτικούς ή ποσοτικούς). Πχ. το ADR μπορεί να είναι ένα ενδεικτικό KPI για ένα ξενοδοχείo.
Last Room Value (LRV)Η τιμή η οποία εκτιμά ένα κατάλυμα ότι θα πουλήσει το τελευταίο δωμάτιο. Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιόδους με υψηλή ζήτηση, ώστε το κατάλυμα να λάβει τη μέγιστη δυνατή τιμή πώλησης.
Market Segment (MS)Η τμηματοποίηση της αγοράς και των πελατών ανά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως κανάλι πώλησης (internet, τηλέφωνο κλπ), κίνητρο (business vs leisure) κλπ.
Maximum Length of Stay (Max LOS)Αποτελεί τον “περιορισμό” που μπορεί να θέσει ένα κατάλυμα στα συστήματά του, ώστε σε μία ή περισσότερες ημερομηνίες η μέγιστη διαμονή να μη ξεπερνά ένα διάστημα (πχ. 3 διανυκτερεύσεις).
Minimum Acceptable Rate (MAR)Η ελάχιστη αποδεκτή τιμή ανά δωμάτιο. Ορίζοντας την τιμή αυτή είναι εφικτό να διαμορφώνεται τιμολογιακή πωλιτική ανά κανάλι πώλησης, ή ανά πληρότητα κλπ.
Minimum Length of Stay (Min LOS)Αποτελεί τον “περιορισμό” που μπορεί να θέσει ένα κατάλυμα στα συστήματά του, ώστε σε μία ή περισσότερες ημερομηνίες η ελάχιστη διαμονή ενός πελάτη να είναι μεγαλύτερη από ένα διάστημα (πχ. 3 διανυκτερεύσεις).
Net RateΗ καθαρή τιμή η οποία δεν περιλαμβάνει όλους τους φόρους, προμήθειες και λοιπές χρεώσεις. Σε περιπτώσεις συμβολαίων με πρακτορεία, η καθαρή διαπραγματευμένη τιμή, η οποία περιλαμβάνει συνήθως τους φόρους/πρωινό ή άλλες υπηρεσίες (HB, FB).
No-ShowΗ μη εμφάνιση μίας κράτησης.
Occupancy (Occ)Το ποσοστό πληρότητας ενός ξενοδοχείου, το οποίο προκύπτει διαιρώντας τα συνολικά κατειλημμένα δωμάτια για μία ή περισσότερες ημερομηνίες ή περίοδο, με τα συνολικά διαθέσιμα δωμάτια για την ίδια περίοδο.
Occupancy ForecastΗ εκτιμώμενη πληρότητα ενός ξενοδοχείου. Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ζήτηση, η πληρότητα των προηγούμενων ημερών, ή της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους κλπ.
Online Travel Agent (OTA)Τα online γραφεία κρατήσεων για ξενοδοχεία και καταλύματα (Booking.com, Expedia.com, Hotels.com κλπ).
OverbookingΗ διαδικασία κατά την οποία ένα ξενοδοχείο ή κατάλυμα, έχει πουλήσει περισσότερα δωμάτια από αυτά που έχει διαθεσιμα. Αποτελεί τόσο ατυχές συμβάν όσο και πρακτική μεγιστοποίησης πληρότητας και εσόδων. Και στις δύο περιπτώσεις βάση νομοθεσίας, υποχρεούται το ξενοδοχείο/κατάλυμα να παρέχει εναλλακτική διαμονή με αντίστοιχες παροχές και μεταφοράς σε αυτό. Είθισται και η επιπλέον παροχή προς τον πελάτη (πχ. δωρεάν γεύμα, δωρεάν υπηρεσία κλπ).
Pay Per Click (PPC)PPC είναι το είδος online διαφημιστικής καμπάνιας, η τιμολόγηση της οποίας υπολογίζεται με κόστος ανά υλοποιηθέν κλικ (πχ. Google Ads, Facebook Ads κλπ).
Property Management System (PMS)Αποτελεί το software σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί ένα ξενοδοχείο/κατάλυμα, το οποίο συγκεντρώνει στοιχεία κρατήσεων, χρεώσεων, πελατών, και διαθέτει εργαλεία τιμολόγισης, λογιστικά και λειτουργικά (όπως housekeeping, επικοινωνίας με e-mail κλπ).
Rate CategoryΚατηγορία τιμήςΗ κατηγορία τιμής ώστε να είναι εφικτή η διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών της, όπως αριθμός ατόμων, πολιτική χρέωσης/ακύρωσης, ελάχιστη διαμονή, παροχές (πρωινό, half board) ημερομηνία λήξης προσφοράς κλπ (πχ. Early Booking, Standard Rate, Non Refundable κλπ).
Rate DisparityΗ διαφορετικότητα των τιμών πώλησης στα διάφορα (online) κανάλια.
Rate ParityΗ ισοτιμία των τιμών πώλησης στα διάφορα (online) κανάλια.
Return on Investment (ROI)Απόδοση ΕπένδυσηςΑπόδοση επένδυσης (ROI) είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας επένδυσης ή για να συγκρίνει την αποδοτικότητα διαφορετικών επενδύσεων. Για τον υπολογισμό του ROI, το όφελος (απόδοση) μιας επένδυσης διαιρείται με το κόστος της και το αποτέλεσμα εκφράζεται ως ποσοστό.
Revenue OptimizationΗ διαδικασία η οποία επικεντρώνεται στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης με τρόπο που επιτυγχάνεται μεγιστοποίησης των εσόδων και των κερδών, ενώ παράλληλα λαμβάνεται υπόψη οι τρέχουσες και τις αναμενόμενες συνθήκες της αγοράς.
Revenue per Available Room (RevPAR)Το κέρδος ανά διαθέσιμο δωμάτιο προκύπτει διαιρώντας τα συνολικά έσοδα ανά ημέρα ή περίοδο, με τα συνολικά διαθέσιμα δωμάτια. Το RevPar είναι ένας δείκτης ο οποίος συνδυάζει την πληρότητα με τη μέση τιμή πώλησης.
Room NightsΟι πραγματοποιηθείσες διανυκτερεύσεις.
Search Engine Optimization (SEO)H διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας (περιεχόμενο) με σκοπό την κατάταξη της σε υψηλότερες θέσεις, στις μηχανές αναζήτησης όπως η Google.
Shoulder PeriodΟι περίοδοι εκτός υψηλής σεζόν, συνήθως με χαμηλότερη ζήτηση.
Unconstrained DemandΑποτελεί δείκτη της ζήτησης και εκφράζεται με την υποθετική απόδοση ενός ξενοδοχείου/καταλύματος σε περιόδους όπου το ξενοδοχείο είναι πλήρες. Ουσιαστικά πόσα επιπλέον δωμάτια θα μπορούσαν να πουληθούν εάν δεν υπήρχε περιορισμός διαθεσιμότητας. Συνήθως χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής, ή και επέκτασης επένδυσης
Views ή ImpessionsΗ εμφανίσεις μιας καταχώρησης. Χρησιμοποιείται και στις Online διαφημίσεις, όσο και στην καταχώρηση του ξενοδοχείου σε ιστοσελίδες (OTAs, metasearch κλπ).
VisitorsΟι επισκέπτες μίας σελίδας ή καταχώρησης.
Yield ManagementΗ πρακτική η οποία αποσκοπεί στη διάθεση των δωματίων, με τις κατάλληλες παροχές, στον κατάλληλο πελάτη, τη σωστή στιγμή, στην κατάλληλη στιγμή, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των πελατών και τη μεγιστοποίηση των κερδών/πληρότητας.
Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart