Ο ιστότοπος reloadhotelsales.com εγγυάται την προστασία και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε είδους σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες μόνο κατόπιν δικής τους σύμφωνης επικοινωνίας μέσω φόρμα επικοινωνίας, άμεσα μηνύματα ή τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μέσω του ιστότοπου ή απευθείας στο προσωπικό της Reload Hotel Sales, θα συμπεριληφθούν σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα προσωπικών δεδομένων που θα δημιουργηθεί και θα διατηρηθεί υπό την ευθύνη των διαχειριστών, το οποίο είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούν οι χρήστες.

Τα δεδομένα που παρέχονται θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και, υπό αυτή την έννοια, ο ιστότοπος reloadhotelsales.com έχει υιοθετήσει τα επίπεδα προστασίας που απαιτούνται από το νόμο και εγκατέστησε όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέτρα για την πρόληψη της απώλειας, της ακατάλληλης χρήσης, της αλλαγής και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Επιπλέον, ο ιστότοπος reloadhotelsales.com χρησιμοποιεί σύστημα συλλογής πληροφοριών μέσω του εργαλείου Google Analytics.

Ωστόσο, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Διαδίκτυο δεν είναι αλάνθαστα. Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο να μεταφερθούν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε άλλες οντότητες, ο χρήστης θα ειδοποιηθεί για τα μεταφερόμενα δεδομένα, τον σκοπό του αρχείου και το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη, προκειμένου να παράσχει τη σαφή συγκατάθεσή του ως προς αυτό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR, ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του για πρόσβαση, τροποποίηση, ακύρωση / διαγραφή, αντίθεση και περιορισμό. Για αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο info@reloadhotelsales.com ή μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση Aριστοτέλους 11-13, Αθήνα, ΤΚ 10432 (υπόψη Γεώργιου Γιαννιού).